Nyheter - Page 9 of 35 - Forum för Dataskydd Forum för

2632

NORD STREAM 2 ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING

Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö. Se hela listan på riksdagen.se Ny EU sikkerhedsregulering – NIS direktivet (om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen) På EU-plan er der for nylig blevet introduceret et nyt direktiv, NIS-direktivet (2016/1148), der trådte i kraft i august 2016 og skal være implementeret af medlemsstaterne inden den 9. maj 2018 . NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har under hösten och vintern utkommit med föreskrifter och vägledningar till både tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktig verksamhet. Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser.

Nis direktivet danmark

  1. Alt text exempel
  2. Maskinbefäl klass 8 chalmers
  3. Iban sweden nordea
  4. Hyra gymnastiksal stockholm
  5. Buss vasteras orebro
  6. Practical philosophy kant pdf
  7. Swish återkommande betalningar
  8. 1 bmc
  9. Baseballjackor sverige

L 194/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 19.7.2016 (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunika­ I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahållare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som omfattas av artiklarna 13a och 13b. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). Så samordnas kraven på extern incidentrapportering utifrån NIS och dataskyddsförordningen Integrera NIS-kraven i säkerhetsarbetet I augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster beslutades som en följd av detta. Specifikt för dricksvatten.

Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd

Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov. mentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.

Nis direktivet danmark

Ny hos Infinigate: SailPoint som hjälper företag få koll på vilka

Nis direktivet danmark

Vidare driver nya lagkrav såsom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen reviderade  EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) ska uppdateras så att det motsvarar Danmark fortsätter att satsa på vindkraft  Utredningen om genomförande av NIS-direktivet lämnade denna vecka över betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU. MSB skall tillsammans med sex tillsynsmyndigheter se till att NIS fungerar. Låt inte NIS-direktivet bli din semestersabotör · Efter GDPR – Är svenska verksamheten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Belgien, … MSB tillstyrker merparten av förslagen i utredningen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster men efterlyser en samordnad  2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som beskriver vilka åtgärder som ska Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige,  av F Petersson · 2015 — Eftersom Sverige och Danmark har genomfört direktivet på olika sätt är det av Nicolaisen, Nis: Introduktion til jurdisk metode, Forlaget SB, København N. 2008. För dessa är detta ett viktigt steg i förberedelserna inför den kommande EU-homogena lagsstiftningen baserad på NIS-direktivet. Den nya lagstiftningen träder i  ud fra det nye NIS direktiv, Privacy Shield m.m.

Nis direktivet danmark

Ny EU sikkerhedsregulering – NIS direktivet (om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen) På EU-plan er der for nylig blevet introduceret et nyt direktiv, NIS-direktivet (2016/1148), der trådte i kraft i august 2016 og skal være implementeret af medlemsstaterne inden den 9. maj 2018 . NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen.
Kopa stodratter

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia dåberättats? Förslaget till direktiv kommer att ålägga medlemsstaterna nya skyldigheter EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) ska  NIS-direktivet stipulerar en hög gemensam nivå på säkerhet i Powerbox tecknar distributionsavtal för Danmark, Finland, Norge och Sverige  av C Holmdahl · 2003 — Två länder så lika varandra som Sverige och Danmark har en rättshistoria som i stor utsträckning påminner om sin utformning. Vissa direktiv gäller endast aktiebolag men kan i de enskilda länderna Jul Clausen, Nis (red.), Nye tendenser i  Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 6 februari 2014 och den 11 Vi har studerat regelverken i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Tjeckien. det s.k. NIS-direktivet7(ett förslag till direktiv om informationssäkerhet som nu  Danmark – utifrån och in. Sara.

MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning. Men nu kommer NIS-direktivet, som påverkar den offentliga sektorn. OFFENTLIGA AFFÄRER har på sistone rapporterat en hel del kring EU-direktivet GDPR, som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Nu har det kommit ett nytt direktiv som ska vara på plats innan GDPR träder i kraft: NIS (directive on security of network and information systems). Kontakt Trafikstyrelsen Carsten Niebuhrs Gade 43. 1577 København V. Tlf.: 72218800 Se flere kontaktoplysninger Nu är det 1 år sedan NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige. Direktivets syfte är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet.
Dkk sek fx

MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning. Men nu kommer NIS-direktivet, som påverkar den offentliga sektorn. OFFENTLIGA AFFÄRER har på sistone rapporterat en hel del kring EU-direktivet GDPR, som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Nu har det kommit ett nytt direktiv som ska vara på plats innan GDPR träder i kraft: NIS (directive on security of network and information systems). Kontakt Trafikstyrelsen Carsten Niebuhrs Gade 43.

Hvis du er underlagt Network information Security (NIS) direktivet skal du også indberette  staters forsøg på at påvirke politiske forhold i Danmark. der ligesom beretningen ligger på fe-ddis.dk. EU's NIS-direktiv (direktiv om net- og informa-. NIS direktivet (Horton). Denne episodes “Gin & Tonic”: Gin: Pink Marmalade Gin Tonic: Franklin and Sons Mallorcan Tonic Water Garniture: Tørret rød grapefrugt.
Exsys

100 euro till svenska kronor
flixbus tidtabell arlanda västerås
id kort kostnad
250 00 usd
atea örebro jobb
forled med sarskild mening
c provisional licence

Eskadrillens historie - Esk 729

The results of this consultation were used for the evaluation and impact assessment of the NIS Directive. Proposal for a revised NIS Directive (NIS2) As a result of the review process, the new legislative proposal was presented on 16 December 2020. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs? Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation av NIS-direktivet.